Extreem weer

Extreem weer

en de verzekeringsgevolgen

Goede voorbereiding en lokale ondersteuning zijn onontbeerlijk

Een vestiging starten in het buitenland vraagt onderzoek en voorbereiding. De afgelopen periode leert ons dat klimaat (natuurrampen) een belangrijke rol speelt. Overstromingen zoals bij ons in Limburg (met alle bekende schade als gevolg). Onderzoek de klimaatrisico’s in de landen waar u zich wilt vestigen en bekijk de lokale verzekeringsoplossingen. Dat de overheid wel helpt bij rampen, maar dat het niet altijd voldoende is hebben we in Nederland helaas ook mogen ondervinden. Wel de zaakschade maar niet het verlies aan omzet. Dit is niet anders in het buitenland. Goede voorbereiding en lokale ondersteuning zijn onontbeerlijk.

De totale verliezen veroorzaakt door natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen waren in de 1e helft van 2021 ca. $ 77 miljard. 

Ernstige overstromingen verwoestten dichtbevolkte delen van Duitsland en België, hevige regenval doordrenkte Londen en recordhitte en droogtes verschroeiden Oost- en Noord-Europa. Ondertussen verwoestten tyfoons en hevige regen de provincie Henan in Shanghai en China, terwijl extreme hitte en bosbranden in Noord-Amerika en Siberië woedden. Nu weergerelateerde rampen zowel frequenter als ernstiger worden, zoeken bedrijven en particulieren naar verzekeringen voor bescherming en hulp. 

Vertrouw niet (alleen) op overheidsregelingen 

Sommige landen, zoals Duitsland, België of het VK, hebben door de overheid gefinancierde rampenfondsen die geld verdelen onder de meest getroffenen in het geval van natuurrampen.

“Bedrijven vertrouwen graag op deze door de staat gesteunde fondsen. Ze zijn echter meestal niet voldoende om de werkelijke verliezen te dekken”, zegt Marc Peltyn, directeur bij Group Casier in België.

Het is van cruciaal belang om de werkelijke omvang van een verzekeringspolis te begrijpen volgens Norbert Knau, hoofd van de internationale afdeling bij Dr. Friedrich E. Hörtkorn in Duitsland. 

Houd rekening met het ergste 

Om goede verzekeringsbeslissingen te nemen, moeten bedrijven hun worstcasescenario's duidelijk definiëren. In het geval van een natuurramp wordt niet alleen het bedrijf ontwricht, hun leven en welzijn zijn afhankelijk van de bedrijfscontinuïteit. Het niet beschermen van hun welzijn met een uitgebreide verzekering kan verwoestende gevolgen hebben. Knau wijst erop dat makelaars veel ondersteuning kunnen bieden voordat de ergste gevolgen optreden: "Brokers bieden toegang tot risicoanalisten, risicomanagers en ingenieurs die allemaal met bedrijven kunnen samenwerken om hun risico's te minimaliseren, actieplannen en balansbescherming voor te stellen, technische argumenten op tafel leggen om de best mogelijke verzekeringsdekking op maat aan te bieden”. 

Betaalbare dekking vinden 

Volgens sommige schattingen zal de lijst van landen die te maken hebben met zware overstromingen tegen 2030 bijna verdubbeld zijn tot 57 landen. Conventionele verzekeringen reageren doorgaans met hogere prijzen in bekende risicogebieden. Dit schept kansen voor een frisse aanpak.

Ola Jacob Raji, Broker Success Manager bij Floodflash, een in het VK gevestigde verzekeraar, zegt: "Klanten hebben een overstromingsrisicoverzekering nodig - voor hen is werken zonder bescherming geen optie". FloodFlash neemt een nieuwe verschuiving waar; makelaars reageerden voorheen op traditionele overstromingsbeperkingen, maar evolueren nu naar een proactieve benadering om verbeterde hybride of volledig parametrische overstromingsverzekeringsoplossingen voor hun klanten te creëren. “Door gebruik te maken van een parametrische oplossing voor risico-overdracht die wordt aangedreven door een op gegevens gebaseerde benadering in plaats van traditionele verzekeringen, weten klanten precies wat ze zullen krijgen als de overstroming een vooraf overeengekomen niveau bereikt en zullen ze sneller herstellen met snelle uitbetalingen (de recordbetaling van de claim van FloodFlash is minder dan 10 uur) , voegt Raj toe.

Chris Hall, Head of Marketing zegt: "We werken samen met makelaars die enorm belangrijk zijn bij het opleiden van klanten. In veel gevallen kan onze nieuwe aanpak niet alleen de blootstelling aan overstromingen, maar ook premies aanzienlijk verminderen.” voegt voegt Hall toe.

We kunnen het weer niet veranderen, onze voorbereiding wel!

Rampen zullen blijven toeslaan en sommige zullen vrij onverwacht zijn. Een verzekering alleen zal nooit voldoende bescherming bieden. Bedrijven, gezinnen en individuen helpen na te denken over hoe ze kunnen beschermen wat voor hen belangrijk is, is wat assurantiemakelaars doen. Zoek daarom lokale ondersteuning over het eventueel verzekeren van extreem weer in de landen waar u naar toe gaat of waar u afhankelijk van bent omdat uw toeleveranciers daar gevestigd zijn.

Met dank aan Rasa Raudyte, UNIBA partners