1005

Oekraïne en Rusland toegevoegd aan de sanctielijst

De sanctieclausule op verzekeringscertificaten

Verzekeraars nemen een sanctieclausule op in de verzekeringscertificaten. Dit betekent dat door de toevoeging van Oekraïne en Rusland aan de sanctielijst een eventuele schade niet betaald wordt door verzekeraars. De sanctiebepalingen hebben hiermee niet alleen invloed op uw brand- of transportverzekering maar ook op de schade-uitkering van bijvoorbeeld uw (beroeps-)aansprakelijkheid- of cyberverzekering. 

Doet u zaken met Rusland of Oekraïne? Wees dan extra alert dat er bij een eventuele schade geen dekking is.

Wat houdt de sanctiewet in?

De Sanctiewet stelt wettelijke eisen aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en zo ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. Het is onder de Sanctiewet verboden om bij te dragen aan ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land op de sanctielijsten. 

Sanctielijst
Voor verzekeraars is het van belang dat zij bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd en voor uitkering nagaan of de bij de verzekering betrokken personen (bijvoorbeeld de verzekeringnemer, de uitkeringsgerechtigde of de uiteindelijk belanghebbende) op een sanctielijst staan. Als dit het geval is, dan mag er geen zakelijke relatie worden aangegaan, zoals een verzekering sluiten. Ook mag er niet worden betaald of uitgekeerd. De Nederlandse verzekeraars leven sancties na die door de EU zijn opgesteld naar aanleiding van de situatie in Oekraïne.

Heeft u vragen over de sanctiewetgeving of uw verzekeringen? Neem dan contact met ons op.