Internationaal ondernemerschap en verzekeren

Internationaal ondernemerschap en verzekeren

Verzeker uw succes in België

Verzeker uw bedrijf in België


Internationaal zakendoen zit in ons bloed. Daarbij kijken we ook naar onze zuiderburen. België. Hoewel we best op elkaar lijken (en veelal dezelfde taal lijken te spreken) is de verzekeringsmarkt echt anders. Op deze pagina en in onze White paper beschrijven we een aantal verschillen (en de voordelen van lokale ondersteuning) waar bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Zodat ze ook hun succes in België kunnen verzekeren.

De belangrijkste soorten zakelijke verzekeringen in België

Polis Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing verplicht

Een ‘verzekering Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid na brand of ontploffing’ is wettelijk verplicht voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen. Voorbeelden daarvan zijn cafés, restaurants, hotels, discotheken, maar ook winkels met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 (verkoopruimte en opslagplaats), stations en rusthuizen. Voor dat we dat gaan doen eerst een overzicht van in België verplichte verzekeringen. Het feit dat het om een ‘objectieve aansprakelijkheid’ gaat, betekent dat het  slachtoffer dat schade lijdt door een brand of ontploffing recht heeft op schadevergoeding zonder dat hij of zij moet aantonen dat de uitbater van de inrichting een fout begaan heeft. De polis biedt een dekking tot 14,8 miljoen euro voor lichamelijke letsels en tot 743.000 euro voor materiële schade. Beide bedragen gelden per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers.
Eigenaars of uitbaters van inrichtingen die zo’n verzekering moeten afsluiten en dit niet doen, lopen bij een brand of ontploffing het risico op burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Ook een sluiting van de inrichting is een mogelijk gevolg. Klantcases of verhalen van bedrijven die jullie geholpen hebben om zaken te doen in België. 
 

Arbeidsongevallenverzekering in plaats van de werkgeversaansprakelijkheid

Iedere Belgische werkgever is verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten ten voordele van al zijn werknemers. Deze verzekering zorgt voor een wettelijk bepaalde vergoeding in het geval een werknemer een ongeval heeft op het werk of bij de verplaatsing van of naar het werk. Deze dekking is niet te verkrijgen via een Nederlandse verzekeraar. Het komt regelmatig voor dat een Nederlands bedrijf deze voorwaarde van haar klanten krijgt en ervan uitgaat dat dit ook via de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven is gedekt. Deze dekking is echter alleen te verkrijgen via een Belgische verzekeraar (op Belgische polis)
 

Bekijk onze video's over de veelgestelde vragen

Mag je vanuit Nederland verzekeringen afsluiten?

Ja. Nederland is onderdeel van de Europese unie. Daarin heeft iedereen vrijheid van service. Buiten de Europese unie heeft u een verzekeringsmakelaar nodig. Ook in Nederland is een verzekeringsmakelaar zoals internationaalverzekeren.nl erg handig!

 

Kijk onze video: 

Welke verzekeringen eist uw contractpartner in België?

Welke verzekeringen zijn verplicht in België?

Welke werknemersverzekeringen heb je nodig in België?

Bekijk onze video:

Klant verhalen

Een klant van ons is een Nederlands bedrijf en huurt een pand in België. In het huurcontract staat de verplichting om de huuraansprakelijkheid (schade aan het pand tijdens de huurperiode) mee te verzekeren. Deze huuraansprakelijkheid wordt in België traditioneel verzekerd via een afzonderlijke brandverzekering die door de huurder afgesloten wordt. In België hebben de eigenaar en de huurder dus ieder een afzonderlijke brandverzekering voor hetzelfde pand. Dit is via een traditionele verzekeraar in Nederland niet te verzekeren. Wij  hebben dit voor een aantal van onze klanten geregeld door het aan te tekenen op de polis bij een internationale verzekeraar (wanneer er geen lokale entiteit in België is) of (en dat heeft altijd onze voorkeur) door een lokale polis te sluiten voor de dochter in België.

Neem contact op

Bent u klaar om de volgende stap te zetten en uw bedrijf in België te verzekeren? Neem vandaag nog contact met ons op.

Wij kunnen u onder andere helpen bij:

  • De Do’s en Don’ts van het verzekeren van uw succes in het buitenland
  • Het integreren van uw Nederlandse en buitenlandse verzekeringen. Voorkom dubbeldekkingen, of erger hiaten
  • Onze manier van informeren en adviseren. Wij vinden het leuk om u te informeren over ondernemen in het buitenland