Download de gratis whitepaper

De huidige tijd staat in het teken van steeds verdergaande globalisatie. Bij veel bedrijven heeft een verschuiving plaatsgevonden van inkoop, processen en werknemers richting landen met een opkomende economie. Daarnaast wordt momenteel bij overnames en/of fusies veelal buiten de grenzen van Nederland of Europa gekeken. Hierdoor ontstaat een toenemende behoefte aan internationale afstemming. Ook van het verzekeringspakket. Over verschillende landen heen, rekening houdend met lokale wetgeving en belastingen. Zo ook voor de USA!